Bằng khen và giải thưởng doanh nghiệp

Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2010

Bộ Công Thương ra quyết định công nhận danh hiệu Doanh nghiệp Tân Hòa xuất khẩu uy tín năm 2010

img_1864

Bằng khen Hiệp Hội Điều Việt Nam 2013

Công ty TNHH Tân Hòa đã có thành tích xuất sắc trong công tác đẩy mạnh xuất khẩu năm 2013

img_1860

Bằng khen Ông Nguyễn Quốc Như năm 2014

Bằng khen ông Nguyễn Quốc Như đã có thành tích xuất sắc đẩy mạnh xuất khẩu 2014

img_1861

Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo 2014

Chứng nhận Huy chương vàng doanh nghiệp Việt Nam đổi mới sáng tạo lần thứ nhấ 2014

img_1855

Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo 2014

Chứng nhận Huy chương vàng doanh nghiệp Việt Nam đổi mới sáng tạo lần thứ nhấ 2014

img_1858

Doanh nhân tiêu biểu thời đại Hồ Chí Minh 2014

Doanh nhân Nguyễn Quốc Như đạt danh hiệu doanh nhân tiêu biểu thời đại Hồ Chí Minh năm 2014

img_1869

Cúp vàng Doanh nhân tiêu biểu thời đại Hồ Chí Minh

Doanh nhân Nguyễn Quốc Như đạt danh hiệu doanh nhân tiêu biểu thời đại Hồ Chí Minh năm 2014

img_1869_1

Danh hiệu hội viên sản xuất kinh doanh giỏi 2015

Đồng chí Nguyễn Quốc Như đạt danh hiệu hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung Ương 2015

img_1905

Hướng đến cộng đồng

Giấy khen công đoàn cơ sở thị xã Tây Ninh 2008

1

Công ty TNHH Tân Hòa đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2008

Giấy khen Hội cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh 2009

img_1860

Ông Nguyễn Quốc Như có nhiều thành tích trong hỗ trợ, phối hợp thực hiện chương trình giảm nghèo và xây cất nhà “Mái ấm đồng đội” của Hội cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2004-2009

Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 2015

3

Công ty TNHH Tân Hòa đã có thành tích đóng góp kinh phí xây tặng “Ngôi nhà nhân ái” trên địa bàn huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh năm 2015

Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 2016

4

Công ty TNHH Tân Hòa đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghĩa vụ thuế và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Hoạt động vì môi trường

TOP 50 sản phẩm thân thiện với môi trường 2015

Sản phẩm hạt điều xuất khẩu của Công ty TNHH Tân Hòa đạt TOP 50 sản phẩm thân thiện với môi trường năm 2015

TOP 50 thương hiệu thân thiện với môi trường 2015

Công ty TNHH Tân Hòa đạt TOP 50 thương hiệu thân thiện với môi trường năm 2015

Chứng nhận sở tài nguyên và môi trường tỉnh Tây Ninh 2016

img_1863

Công ty TNHH Tân Hòa đã đầu tư hệ thống xử lý thải của nhà máy chế biến điều xuất khẩu tại tỉnh Tây Ninh đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp năm 2016

Bằng khen môi trường của UBND tỉnh Tây Ninh 2016

img_1867

Công ty TNHH Tân Hòa đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015

“GÓP PHẦN VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI CON NGƯỜI. KHÔNG NHỮNG NGON MÀ CÒN SẠCH”

Giấy chứng nhận