Sáng tạo và nhiệt huyết

Hiện tại chúng tôi là Doanh nghiệp có mức lương cho nhân viên cao nhất tỉnh Tây Ninh. Chúng tôi đã cải thiện môi trường làm việc và an toàn lao động cũng như công nghệ hóa nhằm giảm thiểu nhân công từng ngày.

Chúng tôi được xếp hạng là doanh nghiệp tiêu biểu cho ngành điều Việt Nam bởi Hiệp hội điều Việt Nam (VINACAS). Kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 14 trong năm 2015. Được đánh giá là nhà máy điển hình vì môi trường bởi Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học và lọc gió hệ thống nồi hơi.