placeholder
26
Nov
Nguyễn Quốc Việt

Chúng tôi làm việc hăng say chỉ để tập trung vào hệ thống sản xuất nhân điều sạch và an toàn, sau đó cho ra những hạt điều cao cấp để xuất khẩu.